Novák v konírně třebíčského zámku Tisk
Zprávy
Úterý, 17 Září 2019 07:28

28. června - 6. října 2019. Touto výstavou si připomínáme dvacáté výročí úmrtí významného třebíčského výtvarníka, autora poezie i prózy, představitele surrealismu, ale také pedagoga třebíčského gymnázia.

Ladislav Novák (4. srpna 1925 Turnov – 28. července 1999 Třebíč) se v českém umění 2. poloviny 20. století prosadil na poli literárním i výtvarném. Třebíč, ve které umělec prožil většinu svého života a kde většinu svých děl vytvořil, je s ním neodmyslitelně spjata a Novák patří k jejím nejvýznamnějším osobnostem. Novák se soustředil na práci s papírem, na přehodnocování významu tištěných materiálů destruktivními zásahy, snažil se probudit divákovu fantazii a v nových souvislostech objevit skrytou krásu obrazů a slov. Charakteristickými rysy jeho tvorby jsou tzv. tvořivá destrukce, užití více či méně řízené náhody a jeho obdivuhodná představivost.

Výstava je koncipována jako průřez Novákovou tvorbou. Návštěvníci se mohou seznámit s objekty z přelomu 50. a 60. let, s pracemi na papíře na pomezí literárního a výtvarného díla, s jeho vlastními technikami alchymáže, topologické kresby, veronáže, dále s froasážemi, které v jeho tvorbě dominují, a s litými tušemi, jimž se věnoval v posledním roce života.

Vystavená díla pocházejí ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, Musea Kampa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a od soukromých sběratelů. Vstupné: 60 Kč/35 Kč.

Doprovodný program k výstavě Ladislav Novák 1925-1999

Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a veřejnost

vždy ve čtvrtek, od 13 hodin, dle telefonické domluvy 568 408 897

12. září Froasáž

19. září Litá tuš

26. září Topologická kresba

3. října Veronáž

Vstupné: 30 Kč.

Komentovaná prohlídka výstavy

čtvrtek 26. září 2019 v 16 hodin

Kurátorka výstavy Mgr. Lucie Pálková provede výstavou Ladislav Novák 1925-1999 a přiblíží návštěvníkovi vystavená díla.

Beseda

čtvrtek 26. září 2019 v 17 hodin

Beseda s Petrem Kuběnským, editorem třísvazkového, loni vydaného Díla Ladislava Nováka, které přinášejí autorovo literární dílo v relativní úplnosti.

Vstupné: 60 Kč/35 Kč.

Výstava v recepci

od úterý 17. září 2019 do neděle 13. října 2019

Doprovodná výstava představí Ladislava Nováka coby autora experimentální poezie.

Eva Novotná