Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Z redakční pošty Dopisy čtenářů Schwarzenbergova návštěva Třebíče

Reklama

Schwarzenbergova návštěva Třebíče PDF Tisk Email
Středa, 09 Září 2009 10:07

Ani nepříliš vlídné počasí neodradilo novou stranu TOP 09 důstojně, neokázale, dalo by se říci že i velmi přátelsky a mile zahájit předvolební kampaň na Vysočině. Přípravy na tuto, pro Vysočinu a Třebíč velmi významnou akci, probíhaly velmi rychle, vzhledem k faktu, že se jedná o stranu velmi mladou, leč  s velkými ambicemi konečně vykročit správným směrem i za cenu velmi nepopulárních opatření. V Čechách na  Moravě a ve Slezku by se těžko hledal  člověk, který by byl lepším garantem serioznosti, neúplatnosti a slušnosti, než senátor Karel  Schwarzenberg.  A právě on do Třebíče přijel  zahájit kampaň TOPky.

    Pro slavnostní zahájení kampaně byl vybrán hlavní sál zámku (původně bendiktinský klášter z počátku dvanáctého století), nejen,že sál je ke konání slavnostních příležitostí atp. přímo stvořen, byl  také vybrán i protože se v objektu nachází ojedinělá expozice dýmek.  Jak známo, pan senátor je náruživým kuřákem právě tohoto“ hřebíčku do rakve“.  Třebíč je známá mimo jiné i tím, že právě zde  se každoročně konají závody v pomalém kouření. Místní jsou na tuto raritku hrdí a tak nebylo daleko k činu. Pan kníže za zvuku  melodie svého mobilního telefonu ( signál  loveckého rohu,který pochází z dávných dob, kdy si různé rodiny nechaly skládat vlastní  hudbu pro velké lovy) vkráčel do sálu, kde byl  náležitě uvítán spolu s lídrem strany TOP 09 za kraj Vysočina panen Ladislavem Jirků a s ostatními kandidáty kraje…Poté pan Pavel Svoboda  (pro tento okamžik moderátor) předal slovo řěditeli  muzea  ( který je též předsedou kuřáckého spolku) a přišlo na velmi pěkné slavnostní předání dýmek, spolek věnoval krásnou dýmku panu senátorovi a ten se nenechal zahanbit a věnoval muzeu dýmku svou.

    Pan Karel nás všechny ujistil, že na svou rodnou zemi nikdy vlastně neopustil, v duchu byl stále zde a okamžitě se po tzv. sametové revoluci vrátil (vylíčil jak sháněli pro presidentskou kancelář nejnutněší vybyvení apod…). Svou řeč skončil velmi rezolutním prohlášením, že vyhodit se už nedá!!!

     Celou akci mile narušil příchod haběnek  Anny-Marie a Daisy  Waldsteinových. Když na začátku akce dostali květiny pan Schwarzenberg a pan Jirků, oba dva své  květiny dali  hraběnkám Waldsteinovým. Ke slavnostnímu přípitku se podávalo výborné moravské víno. Všichni pozvedli číše na úspěch TOPky ve volbách a nastala neformální debata.  Pan kníže opět za své melodie odcházel ze sálu,  u dveří poděkoval našim děvčatům za skvěle zvládnuté úkoly s občerstvení m a věren své pověsti si i trochu zašpásoval.

     Vše bylo moc pěkné, v klidu probíhající a organizátoři celé akce mohou být právem hrdí na svůj bezchybný výkon. Tímto jim všem děkuji a doufám, že ani nejasnosti kolem termínu konání předčasných voleb jejich elán a úsilí nezhatí.
Nataša H.