Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Kauzy Poněkud drahý průzkum, manipulativní otázky
Poněkud drahý průzkum, manipulativní otázky PDF Tisk Email
Pátek, 25 Květen 2018 07:20

Tři čtvrtiny Třebíčanů vítají plánovaný obchvat

S vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí bezmála 70 procent obyvatel města. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který v dubnu a květnu pro třebíčskou radnici zpracoval jihlavský sociolog Daniel Hanzl.

„Celková míra souhlasu (ta vznikla spojením varianty odpovědí rozhodně souhlasím a spíše souhlasím) se blíží sedmdesáti procentům. Nesouhlasících respondentů je 11,5 %,“ uvedl Hanzl v závěrečné zprávě k průzkumu.

Podle obyvatel Třebíče se vybudováním obchvatu významně zlepší dopravní situace. Více než 85 % respondentů se domnívá, že dojde k ulehčení jejich situace při dopravních uzavírkách. Zároveň 83,4 % respondentů řeklo, že je obchvat velmi přínosný pro dopravní situaci obecně.

Třebíčané si podle průzkumu uvědomují, jak klíčový je obchvat pro vybudování pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Bezmála polovina z nich chápe, že bez obchvatu je výstavba pátého bloku ohrožena i se souvisejícím negativním dopadem na život v celém regionu.

Naopak se průzkum věnoval i případným negativním dopadům výstavby. Tazatelé se obyvatel našeho města ptali na možné poškození životního prostředí v Třebíči. Bezmála 62 procent z nich se poškození neobává a v další otázce více než 60 % z nich uvedlo, že obchvat v centru města zlepší ovzduší.

Od respondentů, kteří uvedli, že jim na výstavbě obchvatu něco vadí (zhruba třetina odpovědí) se tazatelé dále snažili zjistit, co přesně to je. Třetina z těchto odpovědí zněla, že obchvat rozdělí Borovinu a čtvrtina uvedla, že lidé měli při plánování trasy málo prostoru k připomínkám. Čtvrtina si také myslí, že trasa obchvatu není dobře vedena.

Kromě výstavby obchvatu se průzkum věnoval také celkové dopravní situaci a pohledu Třebíčanů na Městskou autobusovou dopravu (MAD). „Známky nespokojenosti s MAD zvolilo pouze 8,4 % dotázaných, naopak známky spokojenosti vybraly dvě třetiny respondentů,“ uvedl Daniel Hanzl. Nejvíce spokojeni jsou obyvatelé Třebíče s dostupností, rozmístěním zastávek a bezbariérovostí MAD.

Průzkum veřejného mínění probíhal v dubnu 2018, zúčastnilo se jej 643 respondentů. „Pro potřeby dotazníkového šetření byly stanoveny následující kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání a místo trvalého bydliště v rámci města Třebíče,“ uzavřel Daniel Hanzl.

Irini Martakidisová

Z diskuze na sítích

Nevím, jestli jste už postřehli, že dnes byla tisková konference, kde město prezentovalo výsledky průzkumu, za který dalo 100 tis. Kč. Napsal jsem jim k tomu komentář: Město Třebíč, v otázkách položených v průzkumu se používaly výrazy "obchvat města", "obchvat Třebíče" apod. Tedy bez rozlišení, zda se jedná o vámi plánovaný obchvat zvaný "průchvat", nebo o skutečný, velký obchvat Třebíče. Můžete prosím objasnit, proč v názvu článku který sdílíte, a v perexu k tomuto sdílení, používáte demagogicky slovní spojení "plánovaný obchvat"? Z čeho podle vás vyplývá, že ať u souhlasných nebo nesouhlasných vyjádření k obchvatu, se občané vyjadřovali k průchvatu a ne k velkému obchvatu?

Radnice nepřihlíží na názory občanů Třebíče i v mnoha jiných věcech, bohužel :( Ale co se týká okolních obcí, tak s velkým obchvatem nesouhlasí pouze Kožichovice, Stařeč by podle vyjádření starosty velký obchvat přivítala, měli ho dokonce v územní plánu, než ho změnili na popud třebíčské radnice. Se Stříteží o velkém obchvatu nikdo nejednal.

Jaromír Barák