Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Tříkrálová sbírka 2024 vynesla přes 4 mil. korun
Tříkrálová sbírka 2024 vynesla přes 4 mil. korun PDF Tisk Email
Sobota, 03 Únor 2024 10:03

Oblastní charita Třebíč ukončila 31. 1. 2024 sčítání výtěžků 569 pokladniček Tříkrálové sbírky za okres Třebíč. Díky štědrosti dárců a nasazení koledníků i dalších pomocníků v obcích, městysech a městech se letos výtěžek sbírky opět zvýšil. V pokladničkách bylo vybráno krásných 4 074 788 Kč (o 245 463 Kč víc jak vloni), k tomu je třeba přičíst i příspěvky on-line kasičkou (37 050 Kč) a přímo na účet (19 811 Kč). Celková částka tak dosáhla dosud nevídaných 4 131 649 Kč! Oproti r. 2023 vzrostla o 251 079 Kč.

V městě Třebíči a přilehlých obcích je výtěžek 690 691 Kč, což je o 46 059 Kč více než vloni. Výtěžek sbírky se zvýšil i v mnoha jednotlivých obcích našeho okresu.

Do tříkrálové koledy se již tradičně zapojili studenti Katolického gymnázia Třebíč, do ulic vyšli také skautské oddíly od těch nejmladších až po dospělé, oddílek Holahoj, aktivní byli i samotní pracovníci Charity a mnoho přátel a dalších příznivců Charity. Tříkrálová sbírka je společným dílem velkého množství ochotných a nadšených lidí.

„Můj známý si na Tříkrálovou sbírku pravidelně bere dovolenou a koledování si doslova užívá,“ prozradila jedna z pracovnic Charity, která se s ním podílí na obcházení třebíčských ulic ve čtvrti Horka-Domky.

„I když nám déšť letos rozmočil a zkroutil papírové koruny, promáčel pláště a vítr nám skrz oblečení zavál chlad až na tělo, nevzdali jsme to a podařilo se nám svůj svěřený úsek obejít. O to víc nás teď hřejí radostné výsledky,“ vzpomíná další koledník Lukáš.

„Příznivé ohlasy jsme zaznamenali na naši letošní novinku – průvod Tří králů na koních s doprovodem prostého lidu i měšťanů v historických kostýmech po Karlově náměstí k radnici, a poté k živému betlému, se slavnostním troubením trubačů a následném vzájemném setkání všech účastníků při drobném občerstvení,“ sdělila Marta Valová, koordinátorka Tříkrálové sbírky na Třebíčsku a připojuje: „I my jsme spokojeni, jak se akce vydařila, a tak si myslím, že se za rok můžeme těšit zas...“

„Velké DÍKY vám obětavým pomocníkům sbírky, koledníkům, i vašim rodinám za podporu,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a dodává: „Děkuji také vám, kdo jste do sbírky přispěli jako dárci. Velmi si vaší přízně vážíme.“

Zajímavosti

I letos lidé nejvíce přispívali stokorunami (9 414 ks) a padesátikorunami (6 634 ks). V kasičkách se objevily dokonce 3 pětitisícové bankovky.

Nejbohatší pokladnička obsahovala 34 077 Kč.

Průměrný výtěžek pokladničky byl 7 436 korun.

Prostředky získané při Tříkrálové sbírce budou v Oblastní charitě Třebíč použity:

· na individuální pomoc lidem v těžké životní situaci

· pořízení vícemístného automobilu ke svozu klientů do denního Stacionáře Úsměv Třebíč

· na podporu mobility v terénu pro Charitní záchranou síť

· na prevenci rizikového chování dětí a mládeže

· na péči o dobrovolníky za jejich dlouhodobou nezištnou pomoc

· na zkvalitnění a rozvoj poskytovaných sociálních služeb

Do letošního ročníku TKS lze přispět až do 30. 4. 2024 on-line na https://www.trikralovasbirka.cz/ (pro přispění Oblastní charitě Třebíč zadat Třebíč, nebo 674 01)

Marta Valová