Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Čestnými občany Josef Nováček a Rudolf Fišer
Čestnými občany Josef Nováček a Rudolf Fišer PDF Tisk Email
Sobota, 25 Červen 2011 07:14

Zastupitelstvo města schválilo nová pravidla pro udělování čestného občanství města Třebíče. Diskuzi vyvolal pouze bod, kterým je tento titul odpírán současným členům zastupitelstva. Současně byla schválena pravidla pro udělování Ceny města Třebíče. Obě ocenění budou slavnostně udělována při nějaké významné příležitosti. Letos to budou městské Slavnosti kápí.

Prvními čestnými občany podle nových pravidel boudou MUDr. Josef Nováček a PhDr. Rudolf Fišer.

 

 

Josef Nováček se o město zasloužil naprosto výjimečnou měrou. Bývalý okresní pediatr inicioval v 80. létech vznik stacionáře pro postižené děti a mládež na Družstevní ulici. Jako mezinárodní expert pobýval v arabských zemích i v zemích bývalé Jugoslávie. Také u nás se intenzívně staral o popularizaci medicínských objevů v odborné i laické veřejnosti a přednesl dlouhou řadu přednášek. V devadesátých létech byl zvolen prezidentem Českého výboru pro UNICEF a reprezentoval tak naši republiku na mnoha vrcholných jednáních v zahraničí. Rozhodující měrou se zasloužil o dostavbu třebíčského divadla. Nesouhlas s názvem Pasáž mu „vykoledoval“ nepřízeň nevzdělaného Miloše Maška a jeho kompliců v tehdejším vedení města.

 

Josef Nováček je zakládajícím členem a dnes nestorem Rotary klubu Třebíč, patří i přes svůj požehnaný věk k jeho nejaktivnějším členům. Je nositelem nejvyššího rotariánského vyznamenání Paul Harris Fallow. V minulém roce mu byl udělen čestný titul Lékař roku.

Rudolf Fišer je pedagog a historik. Vyučoval na Filosofické fakultě v Brně a později na třebíčském gymnáziu. Ve svém díle se zabývá zejména historickým zpracováním židovského osídlení Třebíče. Díky mravenčí práci a úžasným znalostem objevil pro veřejnost taje života Židů, jejich každodenní starosti i radosti a také historii vzniku, rozkvětu a úpadku židovské čtvrti. Často přednáší v rámci židovského festivalu Šamajim a zejména pro třebíčskou pobočku České křesťanské akademie. Spolupracoval se Stanislavem Vrškou na vytvoření modelu třebíčského ghetta. Ovoce své práce uveřejňoval v Horáckých novinách, které jeho výzkumnou činnost ve značné míře sponzorovaly. Bohužel, po změně vlastnických vztahů již není ze strany nových majitelů o spolupráci s uznávaným historikem zájem.

František Ryneš

Aktualizováno Středa, 20 Červenec 2011 08:34