Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Následná péče Třebíč
Následná péče Třebíč PDF Tisk Email
Úterý, 12 Leden 2016 07:16

Od 1. Ledna 2016 začíná fungovat v rámci Oblastní charity Třebíč sociální služba Následná péče. Realizací tohoto projektu dojde k vyplnění chybějícího článku v poskytování služeb osobám, které se rozhodly skončit se svou závislostí, podstoupily krátkodobou či dlouhodobou léčbu a nyní se vracejí do normálního života.

Je prokázáno, že u člověka, který stráví delší dobu v nějakém léčebném či nápravném zařízení dochází k jakési institucionalizaci. Téměř všechny jeho základní potřeby mu byly zajišťovány, aniž by se o ně musel starat – jde především o zajištění obživy, bydlení a starost o finanční záležitosti. Takový člověk se vrací do běžného života určitým způsobem zneschopněn tyto věci si zajistit, protože to za něj delší dobu dělali jiní. Proto je období po propuštění z léčebny či z vězení tolik rizikové, a tak často u těchto lidí dochází k relapsu – tedy k návratu k pití, užívání drog a páchání trestné činnosti.

Následná péče vzniká převzetím doléčovacího programu od stávajícího poskytovatele Circle of Life Koněšín o.p.s a jeho posláním je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Cílovou skupinou jsou uživatelé ilegálních drog, uživatelé alkoholu a patologičtí hráči, pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít. Další podmínkou přijetí je věk od 18 let, předcházející alespoň tříměsíční abstinence daná pobytem v léčebném zařízení, a k setrvání v programu je nutná abstinence od návykových látek, včetně marihuany a alkoholu.

Forma služby je prozatím ambulantní a sídlo má v prostorách K – centra Noe na Hybešově ulici 10. Kontaktní osoba, na kterou se můžou případní zájemci o zařazení do programu obracet je
Bc. Zdeňka Čiháková – tel. 733 741 188733 741 188.

Marie Paločková