Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Zdaleka největší problém Třebíče je "průchvat"
Zdaleka největší problém Třebíče je "průchvat" PDF Tisk Email
Pátek, 18 Říjen 2019 08:16

V Třebíči proběhlo deváté Fórum Zdravého města

Na letošním Fóru Zdravého města se v pondělí 14. října sešlo téměř sto Třebíčanů. Fórum se konalo již po deváté a jako každý rok mohli lidé diskutovat s vedením města i vedoucími odborů Městského úřadu o tom, co je trápí a čemu by se z jejich pohledu mělo město věnovat.

Nejprve místostarostové Pavel Janata a Vladimír Malý a také radní Jan Burda, který má Zdravé město ve své gesci, představili v prezentaci, jak se radnice vypořádala s desaterem problémů, které byly definovány lidmi v loňském roce.

U jednotlivých velkých stolů probírali Třebíčané různá témata. Dopravu, podnikání, rozvoj města, bezpečnost a pořádek, životní prostředí, kulturu, cestovní ruch, péči o kulturní dědictví, sociální a zdravotní oblast, školství a sport. Samostatně zde byl také stůl mládeže, kde problémy mohli navrhovat jenom mladí lidé. Po diskusi proběhlo hlasování, ve kterém mohl každý občan dát hlas dvěma, ze svého pohledu největším, problémům.

Získané podněty od účastníků Fóra bude nyní město ověřovat u široké veřejnosti anketou. Anketní lístek bude k vyplnění v listopadovém vydání Třebíčského zpravodaje. Kromě toho bude možné vyplnit anketu na webu města. Lidé budou moci hlasovat pro nejpalčivější problémy do poloviny prosince, potom budou výsledky zpracovány a předloženy radě i zastupitelstvu města.

Vygenerované problémy budou zapsány do Plánu zdraví a kvality života 2019 – 2020.

V průběhu sčítání hlasů radní Jan Burda prezentoval také návrhy, které lidé podali v rámci participativního rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že realizovatelné projekty nedosahují alokované výše 3,5 milionu korun, není důvod o nich hlasovat a budou se v příštím roce realizovat všechny. Pro příští rok připravuje město úpravu pravidel participativního rozpočtu tak, aby byla jednodušší a tím i dostupnější pro veřejnost.

pořadí

příležitost / problém / počet odevzdaných hlasů

1.

vybudování velkého obchvatu, změna územního plánu 62 hlasů

2.

přístavba hvězdárny 16 hlasů

3.

zklidnění dopravy v židovské čtvrti 14 hlasů

4.

častější spoje MHD 13 hlasů

5. - 7.

vybudování stavebních pozemků pro bytovou výstavbu 10 hlasů

revitalizace školních zahrad

více odpočinkových zón pro studenty

8. - 9.

revitalizace min. jednoho rybníku za účelem koupání 9 hlasů

využít vodní vaky při nových výsadbách zeleně

10.

zachovat zeleň v Libuš. A Ter. údolí a Lorenc. Sadech, vyloučit dopravu 6 hlasů

11. - 12.

chybějící chráněné bydlení pro osoby s potřebou 24 hod. péče 4 hlasy

chybějící komunitní bydlení pro osamělé seniory

13. - 14.

rozšíření městského kamerového systému 3 hlasy

vítací cedule na vjezdech do města Třebíče

15.

zvýšit úroveň technického vybavení MP 2 hlasy

16.

studie parkovacích domů na sídlištích 1 hlas

Irini Martakidisová